– Devolució i canvis, només en el cas de productes defectuosos:

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta al que estipula el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata facilitant les dades del producte així com del dany que pateix i adjuntant fotografies clares, escrivint un correu amb aquesta mateixa informació a ginestavera@gmail.com
Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per correu electrònic dins d’un termini raonable si és procedent la devolució o substitució del mateix (si escau). La devolució o substitució de l’article s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 30 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que és procedent la devolució o substitució de l’article no conforme. 

Per motius d’higiene i seguretat, els productes adquirits a Ginesta Vera no es podran retornar, tret que, s’hagin enviat defectuosos o amb tares. En aquest cas, el client ha d’enviar una foto amb el defecte i retornar el producte al C. Segrià, 1, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

No és procedent el canvi o devolució d’aquells productes que no estiguin en les mateixes condicions en què els va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la simple obertura del producte. 

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra. 

Els productes que venem sovint poden presentar les característiques dels materials totalment naturals utilitzats en la seva fabricació. Aquestes característiques, com ara la petita variació en les mides de les talles, la variació en les vetes, gomes, a la textura o en el color del producte, no tindran consideració de defecte o tara. Ben al contrari, hauria de comptar amb la seva presència i apreciar-les. GINESTA VERA selecciona els productes de la màxima qualitat, però les característiques naturals són inevitables i han de ser acceptades com part de l’aparença individual del producte.